คุณโชคชัย จุลสินธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในนามคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรม ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน Best Practice ด้านการจัดการนวัตกรรม ที่บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลิศเรื่องนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ และเป็นผู้นำในการให้บริการด้านสื่อสารครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน และคุณสรรควร สัตยมงคล ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ Innovation Center และทีมงานของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันความรู้ในการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม