คุณโชคชัย จุลสินธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในนามคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรม ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน Best Practice ด้านการจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรม อีกทั้งในปี 2561 ยังได้รับรางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า และ คุณเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า และทีมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันความรู้ในการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ถนนงามวงศ์วาน