คุณทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร หัวข้อ ภาพรวมและรายละเอียดของระบบบริหารงานประเมินราคาฯ สำหรับผู้พัฒนาระบบ รุ่นที่ 1 โครงการ ระบบบริหารงานประเมินราคาหลักประกันและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ( CAMS&GIS ) ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอบรม 1604 ชั้น 16 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่