เมื่อวันที่ (8 มกราคม 2563) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติรับฟังการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ “จาก Hip 1-5 สู่ Hip 6” พร้อมมอบวิธีคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (Japanese Pinata) ปีที่ผ่านมา ธนาคารประสบความสำเร็จ กวาดทุกกระดาน เก็บทุกบรรทัด ได้รับรางวัลมากมาย จากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อ คำตอบคือ เราต้องยกระดับการจัดการตนเอง ซึ่งธนาคารเองก็ได้พยายามเปลี่ยนทัศนคติของคนแบงค์
วิธีการยกระดับ Operation / เพิ่มประสิทธิภาพ / Reprocess ต่างๆ ของคนแบงค์ เริ่มได้ด้วยคำง่ายๆ คือ “Be simple, Make it simple”
– การเปลี่ยนกระบวนการทำงาน จุดเริ่มต้นสำหรับสาขาคือ ต้องคิดว่าตัวเองเป็นลูกค้า ปรับทุกอย่างเพื่อลูกค้า
– การดีลงานกับคนอื่น ต้องปรับตนเอง service คนอื่น เพื่อให้การบริการเร็วขึ้น และลดข้อขัดข้องต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนมุมมองเป็นผู้รับบริการ
– อะไรคือสิ่งที่ง่าย/สะดวก/จำเป็นมากที่สุดในมุมมองของผู้รับบริการ ไม่ใช่ ของผู้ให้บริการ
– การประเมินผลการทำงานของพนักงานเป็นศิลปะ แต่ต้องอยู่บนความยุติธรรม Make it clear ต้องตอบได้ว่าให้เกรดผลประเมินแบบนี้ เพราะอะไร
– ลองถามตัวเองว่าคำว่าประสบความสำเร็จของเราคืออะไร แต่ละคนนิยามไม่เหมือนกัน เมื่อบรรลุเป้าหมาย/ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ความหมายของคำว่าประสบความสำเร็จของเราก็จะเปลี่ยนไป
(Japanese Pinata) ปีที่ผ่านมา ธนาคารประสบความสำเร็จ กวาดทุกกระดาน เก็บทุกบรรทัด ได้รับรางวัลมากมาย จากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อ คำตอบคือ เราต้องยกระดับการจัดการตนเอง ซึ่งธนาคารเองก็ได้พยายามเปลี่ยนทัศนคติของคนแบงค์
– วิธีการยกระดับ Operation / เพิ่มประสิทธิภาพ / Reprocess ต่างๆ ของคนแบงค์ เริ่มได้ด้วยคำง่ายๆ คือ “Be simple, Make it simple”
– การเปลี่ยนกระบวนการทำงาน จุดเริ่มต้นสำหรับสาขาคือ ต้องคิดว่าตัวเองเป็นลูกค้า ปรับทุกอย่างเพื่อลูกค้า
– การดีลงานกับคนอื่น ต้องปรับตนเอง service คนอื่น เพื่อให้การบริการเร็วขึ้น และลดข้อขัดข้องต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนมุมมองเป็นผู้รับบริการ
– อะไรคือสิ่งที่ง่าย/สะดวก/จำเป็นมากที่สุดในมุมมองของผู้รับบริการ ไม่ใช่ ของผู้ให้บริกา
– การประเมินผลการทำงานของพนักงานเป็นศิลปะ แต่ต้องอยู่บนความยุติธรรม Make it clear ต้องตอบได้ว่าให้เกรดผลประเมินแบบนี้ เพราะอะไร
– ลองถามตัวเองว่าคำว่าประสบความสำเร็จของเราคืออะไร แต่ละคนนิยามไม่เหมือนกัน เมื่อบรรลุเป้าหมาย/ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ความหมายของคำว่าประสบความสำเร็จของเราก็จะเปลี่ยนไป