สามารถติดต่อได้ที่ธอส.ทุกสาขา หรือ www.ghbanksmart.com