เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงและทำธุรกรรมผ่าน Mobile Application Banking แทนลูกค้า (App ดูดเงิน) ธนาคารจึงต้องยกระดับความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมที่สำคัญต่างๆของธนาคาร ทั้งนี้การใช้ตัวเลข 6 หลัก (PIN) ยังไม่เพียงพอ ธนาคารจึงใช้การยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าเพิ่มเติม