1.ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code ผ่าน Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบบสร้าง QR Code สำหรับชำระบัญชีเงินกู้ ธอส.
หรือ Scan QR Code

2. ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code ผ่าน Line Application GHB Buddy โดยการ Scan QR Code