ให้ลูกค้านำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000