1. ลูกค้าที่ใช้บริการ GHB ALL ได้ตามปกติเช่น ไม่ลืม Pin และ ใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิมที่เคยสมัครไว้ มีขั้นตอนสมัครใช้งาน ดังนี้

1.1 ดาวน์โหลด GHB ALL GEN ผ่าน App Store / Google Play หรือ App Gallery
1.2 กดปุ่ม เริ่มใช้งาน อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกดยอมรับ
1.3 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และกดตรวจสอบข้อมูล แล้วกดถัดไป
1.4 ระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านเบอร์มือถือของท่านเพื่อให้ยืนยันตัวตน
1.5 หลังจากนั้นใส่รหัส Pin เดิม (ที่เคยใช้ใน GHB ALL)
1.6 ข้อความแสดง “เข้าสู่บริการสำเร็จ”

2. ลูกค้าใช้งาน GHBALL ไม่ได้ เช่นลืม Pin หรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ จะแยกการสมัครเป็น 2 กรณี

2.1 กรณีลูกค้าไม่มีภาพใบหน้ากับ ธอส

2.1.1 กรุณาติดต่อสาขาเพื่อทำการจัดเก็บใบหน้าและสมัครใช้บริการ GHB ALL GEN ได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

2.2 กรณีลูกค้ามีภาพใบหน้าไว้กับ ธอส. ให้สมัครใช้งานด้วยตนเองดังนี้

2.2.1 ดาวน์โหลด GHB ALL GEN ผ่าน App Store / Google Play หรือ App Gallery
2.2.2 กดปุ่ม เริ่มใช้งาน อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกดยอมรับ
2.2.3 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน แล้วกดถัดไป
2.2.4 ระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านเบอร์มือถือของท่านเพื่อยืนยันตัวตน
2.2.5 จากนั้นยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าตนเอง แล้วกดปุ่ม “สแกน” ให้ใบหน้าอยู่ในกรอบ แล้วกดปุ่มถ่ายรูป
2.2.6 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
2.2.7 สร้าง PIN ใหม่ แล้วกดยืนยันรหัสอีกครั้ง
2.2.8 ข้อความแสดง “เข้าสู่บริการสำเร็จ”