ให้ลูกค้าตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ถ้าลูกค้าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความปลอดภัยจะต้องติดต่อสาขาเพื่อสมัคร GHB ALL GEN ด้วยการยืนยันตัวตนได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ