เนื่องจากเป็นเรื่องความปลอดภัย กรุณาติดต่อสาขาเพื่อสมัคร GHB ALL GEN ได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือลูกค้าเปลี่ยนบัตรประชาชน และ รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) ทำให้ลูกค้าไม่สามารถสมัครใช้บริการ GHB ALL Gen ได้