การสแกนใบหน้าไม่ผ่าน เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ลูกค้าทำบัตรประชาชนมานานแล้ว เค้าโครงใบหน้าไม่เหมือนกับภาพในบัตร หรือรูปบนบัตรประชาชนไม่ชัด หรือระหว่างสแกนแสงน้อย/แสงมากไป หรือให้ปรับระยะมือถือกับใบหน้าให้อยู่ในกรอบ

ทำอย่างไรให้สแกนใบหน้าผ่าน วิธีการสแกนใบหน้า ให้ลองดำเนินการดังนี้

  1. ไม่ใส่หมวก แว่นตา และถอดแมสก์ ไม่ให้มีอะไรมาปิดบังใบหน้าลูกค้า
  2. ใบหน้าตรง และวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
  3. อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ