โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

- สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
- ระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน วันที่ 29 มีนาคม 2567
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นดอกเบี้ยก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว)

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาหรือขอดำเนินเรื่องการยื่นขอสินเชื่อ โปรดคลิกที่นี่

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(6) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
(7) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

- วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
- วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน

- ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 2 = MRR - 2.60%  ต่อปี 
ปีที่ 3 = MRR - 2.00%  ต่อปี 
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 0.50% 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.73%

หมายเหตุ :

  1. MRR ตามประกาศธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)   
    อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  • เป็นไปตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ  
- เป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ 

การชำระ / ค่างวด

การชำระค่างวด

ให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ที่ต่างประเทศ ผ่านช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการร่วมกับ บริษัท ซันเกทเวย์ จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด
- สำหรับลูกค้าคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ และเป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ

2. สามารถยื่นกู้ได้อย่างไร
- สามารถติดต่อยื่นกู้ได้ผ่านบริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด เบอร์โทร. 02-2316800