บัญชีเงินฝากประจำ

รับผลตอบแทนที่มากขึ้น เลือกฝากได้ตั้งแต่ 3 - 60 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำ

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

ออมเงินเพื่อความมั่นคงระยะยาว

รายละเอียดการฝากถอน

ระยะเวลาฝาก (เดือน) จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ (บาท) จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ (บาท)
3 10,000 5,000
6 5,000 1,000

12

(รับดอกเบี้ยรายเดือน)

10,000 10,000

12

(รับดอกเบี้ยราย 6 เดือน)

5,000 1,000

12

(รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด)

5,000 1,000
24 10,000 5,000
36 10,000 10,000
60 10,000 10,000

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม ประกาศของธนาคาร
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สำหรับเงินฝากประจำ 6, 12, 24, 36, 60 เดือน ที่ยอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

การเปิดบัญชี

รายละเอียด

  • เลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 - 60 เดือน
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ
    • 5,000 บาท (สำหรับ 6 และ 12 เดือน)
    • 10,000 บาท (สำหรับ 3, 24, 36 และ 60 เดือน)

คุณสมบัติ

  • บุคคลธรรมดาทั่วไป
  • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ