ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น (เป็นการชั่วคราว)