ขอแจ้ง ปิด ให้บริการ สาขาสุพรรณบุรี (เป็นการชั่วคราว) วันที่ 16 เมษายน 2564 และเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564