ขอแจ้ง ปิด ให้บริการ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นการชั่วคราว) วันที่ 13 - 14 มกราคม 2565