ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาแม็คโครจรัญสนิทวงศ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567