แจ้งปิดให้บริการ สาขา แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ (เป็นการชั่วคราว) ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2565