แจ้ง ปิด ให้บริการ Application GHBank Smart NPL และมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน M17 (เป็นการชั่วคราว)