ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เป็นการชั่วคราว)