ขอแจ้งปิดให้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) บน App GHB ALL และตู้ ATM เป็นการชั่วคราว