ขอแจ้ง ปิด ให้บริการ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (เป็นการชั่วคราว) วันที่ 15 - 17 มกราคม 2565 และจะ เปิด ให้บริการตามปกติ ใน วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565