ธอส.จัดเสวนา”แนวทางความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับสมาคมภาคอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554

23 ธันวาคม 2553 คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา”แนวทางความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคาร สงเคราะห์กับสมาคมภาคอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554 โดยมี 15 สมาคม และองค์กรในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางในการ ดำเนินงานร่วมกัน โดยมี คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง พิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2