โปรโมชั่นส่งเสริมการขายในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 57 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ทาทา สตีล(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าธนาคารโดยการจัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้ชื่อโครงการ “รู้จริงเรื่อง บ้าน กับ 3 กูรู” ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวลูกค้าได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยในด้านต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้

  • Financial Expert กูรูด้านการเงิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • Home Expert กูรูด้านสิ่งปลูกสร้าง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง จาก บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
  • Smart Living กูรูด้านการอยู่อาศัย โดย อ.กาญจน์ พยากรณ์ แห่งช่อง Miracle TV ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย บรรยายให้คำแนะนำและ

เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆที่มีคุณภาพโดยใช้หลักฮวง จุ้ยศาสตร์แห่งการอยู่อาศัยอย่างมั่นคงมั่งคั่ง นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมเกมส์ ชิงรางวัลและสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆ จากสินค้าในกลุ่มของเครือซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทสูงสุดถึง 25% ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากลูกค้าธนาคารในเขตจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมากโดยลูกค้า ธนาคารสามารถเข้าร่วมสัมมนาพร้อมอาหารว่างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ธนาคารฯ และบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะร่วมกันทยอยจัดกิจกรรมดังกล่าวในอีก 6 จังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2554 นี้ ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี เพชรบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี โดยธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป