ธอส. ร่วมงาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 1

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money ครั้งที่1 และได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีคุณวัฒนา มโนเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้ คุณจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา และพนักงานธนาคาร ให้การต้อนรับ ซึ่งงานนี้จัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย โดยธนาคารได้คัดทรัพย์คุณภาพ มอบส่วนลดสูงสุด 30% พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน เงินฝากประจำแบบขั้นบันได (Step up) ประเภท 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี อีกทั้งยังเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสินเชื่อบ้านครบวงจร งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์