ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอแจ้ง ปิด ให้บริการ สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (เป็นการชั่วคราว)