ขอแจ้ง ปิด ให้บริการ สาขา บิ๊กซี บางนา (เป็นการชั่วคราว) วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 และจะ เปิด ให้บริการตามปกติ ใน วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565