วันหยุดตามประเพณีนิยมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2567

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันหยุดตามประเพณีนิยมและวันหยุดชดเชยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปี พ.ศ. 2567

1.วันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2.วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)
3.วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)
4.วันศุกร์ที่ 12 เมษายน วันหยุดตามประเพณีนิยมของธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.วันจันทร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
6.วันอังคารที่ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 )
7.วันพุธที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8.วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล
(วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)
9.วันพุธที่ 22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
10.วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11.วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
12.วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)
13.วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
14.วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)
15.วันพุธที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
16.วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
17.วันอังคารที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
18.วันอังคารที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับจุดบริการที่มีเวลาเปิด – ปิดทำการ สอดคล้องกับการเปิด – ปิดของห้างสรรพสินค้า ให้เปิดทำการทุกวัน  ยกเว้น วันที่ 1 มกราคม 2567 วันที่ 13 เมษายน 2567 วันที่ 14 เมษายน 2567 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ สำหรับ ภาค เขต สาขา และศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์