อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
รายการ มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ย้อนหลัง

รายการ มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2562
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ตั้งแต่ 26 เมษายน 2559