ผู้กู้สามารถชำระเงินงวดได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา ตู้รับชำระหนี้เงินกู้(LRM) ตู้ ATM เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด(QR Non Cash Payment) และ Mobie Application GHB ALL

หักเงินงวดจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระเงินงวดผ่านตัวแทนรับชำระหนี้เงินกู้โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับเงินที่มีแถบบาร์โค๊ด อาทิ

– เคาน์เตอร์เซอร์วิส
– pay @ post เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์
– เทสโก โลตัส
– ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
– เอ็มเปย์ สเตชั่น
– เคาน์เตอร์ Big C
– TOT
– ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพลส
– Cenpay เคาน์เตอร์ เซ็นทรัล, B2S ,แฟมิลี่มาร์ท,Top Supermarkets , ร้านมัทซึโมโตะ, ร้านไทวัสดุ, ออฟฟิชเมท, เพาเวอร์บาย, 
โรบินสัน, และร้านซุปเปอร์สปอร์ต