กดขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Application  “GHB ALL GEN” และรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง Line GHB Buddy
กรณีลูกค้าธนาคารที่เคยลงทะเบียนใน Line GHB Buddy แล้ว สามารถกดปุ่ม “”บริการพิเศษ”” และ “”กดรับรหัส”” เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งสามารถกดขอรับรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.