มาตรการ M25 สามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND ได้ช่องทางเดียว