ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND ได้ช่องทางเดียวเท่านั้น