ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – วันที่ 30 ธันวาคม 2566