ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND เท่านั้น