การประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ของโครงการ Virtual Branch

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คุณพอตา ยิ้มไตรภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขานครหลวง คุณนฤมล…

กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ประชุมรับนโยบายของกลุ่มงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คุณศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี…

การบรรยาย เรื่อง “สาระสำคัญร่างกฎหมายลำดับรองแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ…

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา ทำกิจกรรม Floor Walk และ Peak Load Day

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา ได้ทำกิจกรรม…

การประชุม Telepresence กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 คุณศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี…

ธอส. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรที่เป็น Best Practice ที่ได้รางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…

การประชุมกลุ่มงานการตลาด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมกลุ่มงานการตลาด…

กรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยมสาขาบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

วันนี้ (22 มีนาคม 2564) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ​พร้อมด้วยคุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์…

ธอส. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรที่เป็น Best Practice ที่ได้รางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…