วันนี้ (21 มกราคม 2563) คุณศรินทิพย์ ชนะภัย รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทำบัญชีชุดเดียวและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ระหว่างกรมสรรพากร สมาคมธนาคารไทย ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยจะร่วมกันออกแคมเปญ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว” ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการเงินกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำบัญชีชุดเดียว และปรับปรุงงบการเงินตามเงื่อนไข ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงการการต่อเนื่องจากมาตรการ SMEs บัญชีชุดเดียว และเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารสถาบันการเงิน เป็นผู้ลงนาม พร้อมกันนี้ ธอส. ได้จัดโปรโมชั่น SMEs โปรดีบัญชีเดียว สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยลดลงอีก 0.25% นาน 5 ปี จากอัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคาร สำหรับสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร