วันนี้ (24 มกราคม 2563) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบนโยบายการบริหารงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) โดยมีคุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบาย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชื่นชมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารที่ได้ร่วมกันทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต่าง ๆ ในปี 2562 และปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดชะลอตัว พร้อมมอบหมายให้ ธอส. ดำเนินการ 3 ภารกิจ คือ 1.การดำเนินการตามพันธกิจของ ธอส. ในการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2.กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 3.นำฐานข้อมูลลูกค้า และเทคโนโลยีของธนาคารมาเชื่อมต่อกับข้อมูลของรัฐบาลเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติม ทั้งนี้ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง คุณชื่นชอบ คงอุดม ยังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ “ประชารัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง” ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร 1 ชั้น 10 และโถงนิติกรรม ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ (สนญ.)