วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ร่วมแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” โดย ธอส. ได้รายงานความคืบหน้าในการช่วยเหลือลูกค้าจากปัญหาโควิด-19 ผ่าน 10 มาตรการ ซึ่งมีลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว 446,747 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 443,220 ล้านบาท และประกาศจัดทำ “โครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน 2 มาตรการทั้งด้านการเงิน และ ด้านสังคม ประกอบด้วย สินเชื่อ “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน” วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ให้กู้ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท กิจกรรมเชิงสังคม “โครงการบ้าน ธอส. ของกินของใช้ ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน” ด้วยการจัดทำ “บ้าน ธอส.” บริเวณหน้าที่ทำการสาขา ธอส. กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ สำหรับใส่ของกินของใช้ให้ผู้ที่เดือดร้อน พร้อมกันนี้ ได้แถลงข่าวเปิดตัว www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ในฐานะที่ธอส.เป็นประธานสมาคมฯ ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้จัดทำเวบไซต์ดังกล่าวขึ้นเพื่อรวบรวม และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินของรัฐเข้าร่วมงานแถลงข่าว ทั้งนี้ งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง