คุณศรินทิพย์ ชนะภัย รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับ คุณณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมหารือโครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยศึกษาและทำวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุใน “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” การหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Glass House ร้านกาแฟอเมซอน ธนาคารอาคารสงเคราะห์