วันนี้ (18 มีนาคม 2563) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมประชุม Conference Call กับคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยคุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ การสื่อสารถึงพนักงานและลูกค้า และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCP) ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่