วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวิชัย ประเสริฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กรีน เมโทร จำกัด ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรโครงการ ดิ เอนทรีโอ คุณวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คุณพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคุณณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยบริษัท กรีน เมโทร จำกัด เตรียมก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 1,200 หน่วย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด และ จ.นครราชสีมา เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน หลังจากที่ในปี 2562 ธอส. ได้สนับสนุนวงเงินกู้จำนวน 50 ล้านบาท ให้บริษัทนำไปก่อสร้างบ้านและพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ ดิ เอนทรีโอ จ.อุดรธานี จำนวน 170 หน่วย ซึ่งขายได้ทั้งหมดแล้ว ส่วนการปล่อยสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยในโครงการบ้านล้านหลังล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ยื่นคำขอกู้แล้วจำนวน 23,766 ราย วงเงิน 17,513 ล้านบาท และ ได้อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้มีบ้านแล้ว 22,463 ราย วงเงินกู้ 15,988 ล้านบาท ทั้งนี้ งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่