ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ครึ่งหลัง ปี 2561 จังหวัดระยอง ในงานสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดระยอง ปี 2562 โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ ระยอง