ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO FORUM) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง โดยมีคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานเพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานทิศทางและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง โครงการที่รัฐทำให้ประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Grand Balloom โรมแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล