เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คุณศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้ คุณลาวัณย์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค และฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล ร่วมประชุมการดูแลติดตามลูกหนี้กลุ่มมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ NPL ของสายงานบริหารหนี้ เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของธนาคาร โดยจัดประชุม ณ ห้องเกล็ดดาว ชั้น 3″ อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่