ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษา

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 นั้น บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

กำหนดการทุนการศึกษา

หัวข้อ วันที่ เวลา สถานที่
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 - -
2. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 13.00 น. ชั้น 21 อาคาร 2
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 - -