G H Bank Smart NPA

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
G H Bank Smart NPA
GHB ALL GHB ALL

คำอธิบาย

แอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPA Mobile Application เป็น Application ที่สามารถค้นหาและแสดงรายละเอียดข้อมูลทรัพย์บ้านมือสองของธนาคารยื่นคำร้องขอดูทรัพย์/จองทรัพย์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ด้วย GH Bank Smart NPA Mobile Application

การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ Smart NPA Mobile
การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ Smart NPA Mobile

การค้นหาทรัพย์

การค้นหาทรัพย์ Smart NPA Mobile
การค้นหาทรัพย์ Smart NPA Mobile

การยื่นคำร้องขอดูทรัพย์์

การยื่นคำร้องขอดูทรัพย์์ Smart NPA Mobile
การยื่นคำร้องขอดูทรัพย์์ Smart NPA Mobile

การจองทรัพย์

การจองทรัพย์ Smart NPA Mobile
การจองทรัพย์ Smart NPA Mobile

ข้อควรระวังในการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน GHBank Smart NPA

ข้อควรระวังในการทำธุรกรรม Smart NPA Mobile