ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL เพื่อเข้าร่วม "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องไปสาขา

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
GHB ALL
GHB ALL GHB ALL

รวมขั้นตอนการเข้าร่วม โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

6 ขั้นตอน รับรหัส OTP 10 หลัก เพื่อเข้าร่วมโครงการ รอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ผ่าน GHB ALL

6 ขั้นตอน รับรหัส OTP 10 หลัก เพื่อเข้าร่วมโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ผ่าน GHB ALL

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บริการ GHB ALL

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บริการ GHB ALL

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเลือกเข้าร่วมมาตรการ โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเลือกเข้าร่วมมาตรการ โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาต

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง เป็นมาตรการที่ 8

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง เป็นมาตรการที่ 8