แบบบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำพิมพ์เขียวของผลงานแบบบ้านโครงการ “บ้านรักษ์โลก” พร้อมราคาปลูกสร้างไม่เกิน 1,000,000 บาท เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ สามารถ Download ได้ฟรี

Image

GHB 101 - 9x9 House

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น


Download

Image

GHB 102 - บ้านสวนในเมือง

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น


Download

แบบบ้านราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำพิมพ์เขียวของผลงานแบบบ้านโครงการ “บ้านรักษ์โลก” พร้อมราคาปลูกสร้างไม่เกิน 2,000,000 บาท เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ สามารถ Download ได้ฟรี

Image

GHB 103 - บ้านกลางลม

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น


Download

Image

GHB 201 - บ้านใต้เงา

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น


Download

Image

GHB 202 - WEATHER HOUSE

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น


Download

Image

GHB 203 - COMPACT FAMILY HOUSE

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น


Download